របៀបសងប្រាក់

ក. លោកអ្នកអាចសងប្រាក់មកកាស២៤ សេវីស វិញតាមមធ្យោបាយងាយស្រួលដូចខាងក្រោម៖

ឈ្មោះគណនីធនាគា លេខគណនី
គណនីធនាគា អេប៊ីអេ ABA  0005 5372 9
គណនីធនាគា អេស៊ីលីដា ACLEDA  3 8040 2141 3361 8
លេខគណនី  វីង  0267 0978
លេខទូរស័ព្ទ៖      010 269 769

 

 

 

 

 

 
ខ. សូមថត និងផ្តល់វិក្កយបត្របង់ប្រាក់មកយើងខ្ញុំ

          ១. សរសេរលេខកូដកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ ******* នៅលើវិក្កយបត្រផ្ទេរប្រាក់

          ២. ថតវិក្កយបត្រផ្ទេរប្រាក់ផ្ញើមក https://www.facebook.com/Cash24Service/inbox/ ក្នុង Facebook Messenger

បញ្ជាក់ៈ

          លេខកូដ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ ******* របស់លោកអ្នកមាននៅក្នុងសារដែលសហការីយើងខ្ញុំបានផ្ញើរជាសារជូនតាមអ៊ីម៉ែល និងទូរស័ព្ទដៃបន្ទាប់ពីកម្ចីត្រូវបានអនុម័ត។​

          លោកអ្នកត្រូវសងប្រាក់សរុបមក Cash24 Service ឲ្យបានមុន ឬយ៉ាងយូរត្រឹមម៉ោង ៤:៣០ល្ងាចនៃថ្ងៃកំណត់សងប្រាក់។

          ករណីបង់យឺតយ៉ាវត្រូវទទួលពិន័យពីរដងនៃប្រាក់កម្រៃដោយគិតតាមសមមាត្រតាមចំនួនថ្ងៃយឺត។